Khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm tăng 17,5%

0
529

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5/2012 đạt 456.749 lượt khách. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 327.981 lượt, khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 3.635 lượt, khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 80.133 lượt.

 

Lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi là 271.217 lượt, khách đến vì công việc là 78.819 lượt, khách đến thăm thân là 81.013 lượt, khách đến vì các mục đích khác là 25.701 lượt.

Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 2012 đạt 2.945.998 lượt khách, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2011. Hầu hết các thị trường khách đều tăng, đặc biệt là thị trường khách Nga với 56,3%; tiếp đến là Hàn Quốc tăng 45,3%; Đài Loan (Trung Quốc) tăng 27,3%; Thái Lan tăng 25,6%; Malaysia tăng 25,3%; Nhật tăng 23,6%, Pháp tăng 12,5%; Trung Quốc tăng 10,3% và Mỹ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Internet
Sưu tầm