Bình Thuận nỗ lực trở thành trung tâm du lịch – thể thao biển

0
314

Nhằm quản lý, phát triển các hoạt động thể thao giải trí trên biển, hướng đến trở thành một trung tâm du lịch – thể thao biển của cả nước, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định về quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn Bình Thuận.

Quy định này áp dụng đối với tổ chức – cá nhân tổ chức các loại hình kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí trên biển gồm: lặn biển, ca nô dù kéo, ca nô kéo diều, ca nô lướt ván, lướt ván buồm, lướt ván diều, lướt ván dù, dù lượn, mô tô nước, thuyền buồm, tàu đáy kính, và các hoạt động thể theo giải trí khác ở trên và dưới mặt nước biển.

Điều kiện kinh doanh các loại hình thể thao giải trí trên biển gồm: điều kiện về giấy phép, về cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân viên chuyên môn.

Về vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển, UBND tỉnh quy định cụ thể và chi tiết các hoạt động thể thao giải trí trên biển được phép khai thác, tại các bãi biển ở các địa phương: Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Gi, Hàm Tân và Phú Quý.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản tham gia hoạt động thể thao, giải trí trên biển, UBND tỉnh cũng quy định chặt chẽ về thông tin cứu nạn, cũng như thời gian hoạt động vui chơi giải trí trên biển.


Báo Bình Thuận