Khác biệt giữa màn hình led trong nhà và ngoài trời

0
13

Quý khách hàng đã mua màn hình LED trong nhà , sau một thời gian công ty có hoạt động cần sử dụng ngoài trời, nhằm tiết kiệm chi phí, muốn đổi màn hình LED trong nhà sang màn hình LED ngoài trời, điều này có khả thi không? Những khách hàng có ý tưởng như vậy không biết đến màn hình LED.

Các nhà sản xuất màn hình LED có thể cung cấp cho bạn một câu trả lời tích cực, màn hình LED trong nhà để sử dụng ngoài trời là không nên, vì những lý do sau:

Thứ nhất, giới hạn độ sáng.

Yêu cầu độ sáng màn hình LED trong nhà không cao, với mạch quét động, màn hình LED ngoài trời độ sáng cao , là một mạch quét tĩnh, sự khác biệt phần cứng giữa hai. Màn hình led nhà hàng tiệc cưới

Thứ hai, hạn chế chống thấm nước.

Cấu trúc màn hình LED trong nhà không yêu cầu chống thấm nước hoặc xử lý chống thấm đơn giản, và màn hình LED ngoài trời yêu cầu chống thấm nước rất cao, trong sản xuất cáp và hộp, chẳng hạn như xử lý nước tốt, vì vậy cấu trúc hộp bản thân theo yêu cầu là khác nhau.

Thứ ba, hạn chế khoảng cách xem.

Yêu cầu về màn hình LED trong nhà để xem khoảng cách gần, kiểu máy nói chung là P3, P4, P5, P6 nên diện tích nhìn chung là nhỏ, tính bằng 15 mét vuông và yêu cầu màn hình LED ngoài trời để xem khoảng cách, kiểu máy thường là P10, P16, P20, vì vậy quyết định rằng diện tích của nó lớn hơn, thường là hơn 30 hình vuông. Màn hình LED trong nhà và màn hình LED ngoài trời vì độ sáng, xử lý chống thấm nước, lựa chọn mô hình, dẫn đến việc bắt đầu sản xuất, nguyên liệu, phụ kiện, hộp và phần cứng khác, vì vậy những thay đổi xấu, thay đổi sẽ chỉ lớn hơn lợi ích, vì vậy các nhà sản xuất màn hình LED sẽ khuyên bạn không nên tùy tiện thay đổi.  màn hình led trong nhà